Členské příspěvky

Členské příspěvky hráčů jsou významnou plánovanou příjmovou položkou klubu a doplňují klubový rozpočet. Pomáhají pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungování mládežnických celků – tréninkové a zápasové pomůcky a vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry atd. Další příjmy klubu plynou z reklamy a sponzoringu, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených dotací a grantů atp.
Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém jednání výbor klubu a rovněž určuje systém jejich placení.
Z členských příspěvků hráčů klub za každého hráče hradí povinné členské příspěvky Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR).

Výše členského příspěvku hráče pro rok 2024:

Fotbal na zkoušku 400,- Kč první pololetí
Předpřípravka1300,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
 věk dítěte do 6 let1300,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Mladší přípravka1600,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
 věk dítěte od 6 do 8 let1600,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Starší přípravka1600,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
věk dítěte od 8 do 10 let1600,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Mladší žáci1900,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
věk dítěte od 10 do 12 let 1900,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Starší žáci1900,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
  věk dítěte od 12 do 14 let1900,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Dorost2200,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
  věk dítěte od 14 do 18 let2200,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.

Ohledně zařazení dítěte do kategorie vás bude informovat trenér.

  • U sourozenců platí příspěvek v plné výši jen jedno z dětí, druhé a případně další dítě pak platí polovinu. V plné výši se vždy hradí vyšší příspěvek. Minimální výše členského příspěvku je 400,- Kč.
Platba členských příspěvků
Členský příspěvek je povinen uhradit každý člen klubu. Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně na bankovní účet: 1767465369/0800. Informace pro platbu přijdou každému členovi z klubového systému KIS. Výzvu k platbě naleznete také v aplikaci KIS po přihlášení na svůj účet.
  • Platby bez uvedení výše uvedených náležitosti mohou být nesprávně přiřazeny a nemusí být klubem uznány.
Osvobození od placení členského příspěvku
O osvobození od platby členského příspěvku může, na základě písemné žádosti, rozhodnout výkonný výbor FC Kopřivnice.

Investice do potomků, jejich tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama. Proto věříme, že následující větu uvádíme jen a pouze „pro forma“. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování.

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

Potvrzení o úhradě příspěvku naleznete po úhradě v klubové aplikaci KIS. Je vystavováno automaticky po úhradě platby.
V případě, kdy rodič potřebuje i jiné potvrzení o zaplacení členského příspěvku, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu: fckoprivnice@centrum.cz
Žádající rodič povinně uvede:
a) Jméno hráče
b) Datum narození dítěte
c) ID FAČR hráče (VS platby)
Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno e-mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát klubu.

E-mail: fckoprivnice@centrum.cz (tel.: +420 734 753 855).

Vzhled potvrzení o úhradě členského příspěvku: