Členské příspěvky

Členské příspěvky hráčů jsou významnou plánovanou příjmovou položkou klubu a doplňují klubový rozpočet. Pomáhají pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungování mládežnických celků – tréninkové a zápasové pomůcky a vybavení, dopravné na soutěžní zápasy, náklady na trenéry atd. Další příjmy klubu plynou z reklamy a sponzoringu, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených dotací a grantů atp.
Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém jednání výbor klubu vždy pro fotbalovou sezónu (podzim – jaro) a rovněž určuje systém jejich placení.
Z členských příspěvků hráčů klub za každého hráče hradí povinné členské příspěvky Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR).

Výše členského příspěvku hráče:

Předpřípravka1350,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
 1250,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Mladší přípravka1350,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
 1250,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Starší přípravka1350,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
 1250,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Mladší žáci1450,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
 1350,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Starší žáci1450,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
 1350,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
Dorost1550,- Kč jaro splatné v období 1. 2. – 31. 3.
 1450,- Kč podzim splatné v období 1. 9. - 30. 9.
  • Pokud jsou v klubu registrováni hráči sourozenci, pak je příspěvek mladšího z dvojice krácen vždy na polovinu.
Platba členských příspěvků
Členský příspěvek je povinen uhradit každý člen klubu. Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně na bankovní účet: 1767465369/0800.
variabilní symbol: ID hráče které naleznete na FAČR Děti z předpřípravky a fotbalové školičky ID neuvádějí.
poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení hráče, příspěvek podzim/jaro (vždy podle období, které platíte)
  • Platby bez uvedení výše uvedených náležitosti mohou být nesprávně přiřazeny a nemusí být klubem uznány.
Osvobození od placení členského příspěvku
O osvobození od platby členského příspěvku může, na základě písemné žádosti, rozhodnout výkonný výbor FC Kopřivnice.

Investice do potomků, jejich tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama. Proto věříme, že následující větu uvádíme jen a pouze „pro forma“. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování.

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje i jiné potvrzení o zaplacení členského příspěvku, než je vlastní bankovní výpis, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu: fckoprivnice@centrum.cz
Žádající rodič povinně uvede:
a) Jméno hráče
b) Datum narození dítěte
c) ID FAČR hráče (VS platby)
d) Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)
e) Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno e-mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát klubu.

E-mail: fckoprivnice@centrum.cz (tel.: +420 734 753 855).

Vzhled potvrzení o úhradě členského příspěvku: