Pozvánka na řádnou valnou hromadu Fotbalového klubu FC Kopřivnice, z.s.

Tisková zpráva
st 2.12.2020, VV FC Kopřivnice

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu Fotbalového klubu FC Kopřivnice, z.s.


Pátek 18. prosince 2020

Letní stadion v Kopřivnici

zahájení v 17:00 hod.

Program:

1. Schválení programu, vedení valné hromady.
2. Odsouhlasení změny stanov spolku

a) upravena změna ochrany osobních údajů s ohledem na novou změnu GDPR

b) zavedena možnost hlasování per rollam – je možné i s ohledem na epidemii a zákaz shromažďování hlasovat „dálkově“, tedy každý člen s hlasem rozhodujícím se může podepsat nebo vyjádřit dopisem k návrhu hlasování na valné hromadě. Pro platnost rozhodnutí se počítá poměr (většina, tři pětiny) ze všech členů spolku.

c) Zavedena funkce místopředsedy – tento bude volen výborem a bude mít navenek stejné pravomoci jako předseda. Bude zapsán v obchodním rejstříku. Předseda i místopředseda mohou být nadále vnitřně limitováni rozhodnutím výboru nebo valné hromady.

3. Volba místopředsedy spolku
4. Různé, diskuze, závěr
Vedení FC Kopřivnice, z.s.