Archiv aktualit

Vstupné na zápasy

pá 18.3.2022
Od 1.4.2022 upravujeme vstupné na domácí zápasy dorostu a mužů: dospělí 30,- Kč, důchodci 15,- Kč, ženy a děti zdarma.

Aktuální COVID opatření

út 8.3.2022
S účinností od 1. března 2022 byla rozhodnutím Vlády ČR zrušena většina opatření omezujících konání sportovních utkání a tréninkových aktivit. Nadále tak již není stanoven žádný limit pro počet sportovců ani diváků, kteří se mohou účastnit sportovního utkání čí tréninku. V platnosti zůstává pouze povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to při účasti na veřejné i soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. U vnějších prostor platí tato povinnost v případě, že se akce na jednom místě účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru.

Zimní příprava

út 1.2.2022
Tým mužů zahájil zimní přípravu před jarní částí sezony 2021/2022

Zakončení sezony

so 6.11.2021
Muži dnešním zápasem s týmem TJ Slavoj Jeseník nad Odrou zakončili podzimní část sezony 2021/22 a zimu přečkají na 4 místě tabulky se ztrátou 7 bodů na prvního.

Ukončení činnosti Reného Bači

čt 14.10.2021
Dne 14.10.2021 byla jednostranně, a to ze strany klubu FC Kopřivnice okamžitě ukončena činnost Reného Bači jak v pozici sportovního ředitele, tak i jeho činnost v klubu. Vedení klubu FC Kopřivnice

Nábor děvčat a chlapců

po 16.8.2021
O prázdninách byl zahájen nábor dětí. Informace na tel.: 734 753 855 nebo na emailu: fckoprivnice@centrum.cz

Protiepidemická opatření

út 10.8.2021
Divák je povinen při vstupu na utkání prokázat svou bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělání nemoci je divák oprávněn předložit v tištěné či elektronické podobě: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. Náš klub však u vstupu do areálu nabízí zakoupit samotest v ceně 60,- Kč

4. stupeň PES a sportování

út 15.12.2020
🔴 Od pátku 18.12.2020 se pro amatéry zcela zavřou vnitřní sportoviště. Zakázané budou i venkovní tréninky a utkání více než šesti osob.

Aktuální covid informace

so 21.11.2020
Od pondělí (23. 11.) platí podle „PES“ aktualizovaná pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích. Konkrétně „Sportovat lze venku, maximálně do 6 osob.“ Pokud vám to počasí a další okolností dovolí (jakož i s vědomím, že to opravdu není mnoho), je možné použít pravidla, která už jsme jednou aplikovali, tj. platí, že je zakázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.), vnitřní sportoviště. Tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření; v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Aktualizovaná pravidla

st 21.10.2020
V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky ze dne 21. října upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec: V období od 22. října 2020 včetně do odvolání platí úplný zákaz fotbalových aktivit.

Přerušení soutěží

ne 11.10.2020
🔴 V souladu s ustanovením § 5 odst. 7 Soutěžního řádu FAČR Výkonný výbor rozhodl dne 9. 10. 2020 tak, že s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 do 23:59 hod. se přerušuje Soutěžní ročník 2020/2021 ohledně mistrovských a pohárových soutěží vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže.

Nařízení vlády ČR

st 7.10.2020
🔴 Na základě platného nařízení vlády ČR se následující domácí zápasy odehrají bez přítomnosti diváků. Jako klub musíme tyto pravidla respektovat, proto zůstane areál stadionu veřejnosti uzavřen. ⏹️ Do areálu budou vpuštěni pouze mužstva a jejich hráči, kteří budou uvedeni v zápise, členové realizačních týmů uvedených v zápise, rozhodčí a delegát, pořadatelé kteří budou označeni. Děkujeme všem za pochopení a respektování tohoto nařízení.

Odložení zápasů žáků

so 26.9.2020
Zápasy starších a mladších žáků s týmem FK Slavia Opava byly dne 26.09.2020 z důvodu nezpůsobilého hřiště odloženy na nový termín.

Změna termínu zápasu žáků

so 19.9.2020
Zápasy starších a mladších žáků v Jablunkově, které se měly konat v sobotu 19.09.2020 jsou přesunuty na 7.10.2020 z důvodu karantény hráčů v týmu Jablunkova.

Lašská brána Beskyd

po 24.8.2020
Zápasy klubu naleznete nově i v aplikaci Lašská brána Beskyd. Stahujte na Google Play:
Další stránky
<<1234>>