Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Facebook

Historie klubu

FC Kopřivnice

 

Fotbalový klub s názvem FC Kopřivnice je spolkem vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. Spolek je organizátorem a představitelem fotbalu na území města Kopřivnice.

Osoby, které se sdružily za účelem provozování fotbalu a činností s ním spojených, přijaly název FC Kopřivnice a dohodly se na vnitřní organizaci. Klub je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým vlastním stanovám a právnímu řádu České republiky.

Sídlo fotbalového klubu FC Kopřivnice je Letní stadion na adrese Komenského 830, Kopřivnice, PSČ 742 21.

Současnému vedení klubu jde v první řadě hlavně o masovou výchovou mládeže. Cíl plní vytvořením co nejširší vlastní základny s velkým počtem mládežnických mužstev. Podle dosavadních dosažených výsledků se tato práce s mládeží našemu fotbalovému klubu daří. Tato strategie však vyžaduje mnoho kvalifikovaných trenérů a to hlavně dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat své osobní volno výchově talentované fotbalové mládeže. Vedení klubu posílá tyto dobrovolné trenéry (nejvíce z řad tatínků některých mladých fotbalistů ) na trenérské kurzy a to na náklady klubu. Přivítá proto jakoukoliv pomoc po této stránce zajištění výchovy mládeže. Ať už se jedná o pomoc fyzickou ( trenéři, asistenti a vedoucí mužstev ) a nebo i jakoukoliv finanční výpomoc například formou umístění reklamy v prostorách Letního stadionu. Výchovou vlastní mládeže sleduje fotbalový klub v neposlední řadě další cíle a to například postupné doplnění mužstva dospělých vlastními kvalitními odchovanci.

Z historie klubu

Náš fotbalový klub byl založen v roce 1920. V pozdějším období existoval pod těmito názvy:

1920 SK Kopřivnice Fotbalový klub FC Kopřivnice se hlásí k tradicím fotbalu v Kopřivnici a stává se pokračovatelem fotbalového dění v Kopřivnici.
1934 SK TATRA Kopřivnice
1948 SOKOL TATRA Kopřivnice
1953 DSO SPARTAK Kopřivnice
1957 TJ TATRA Kopřivnice
1993 ASK TATRA Kopřivnice
2001 FC Kopřivnice

 

 

 

 

 

 

 

Znak klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

Představitelé klubu

Aktuální složení výkonného výboru fotbalového klubu FC Kopřivnice najdete v záložce INFORMACE Z KLUBU ⇒ KONTAKT ⇒ VÝBOR

Dokumenty klubu

Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2015

Stanovy spolku FC Kopřivnice

Výpis z Obchodního rejstříku